گزارش کار کار گاه سیم کشی1

جلسه اول

کلید یک پل

اسم کار:کلید یک پل به همراه پریز و فیوز

ابزار کار:انبر دست،دم باریک،سیم چین،پیچ گوشتی

وسایل کار: فیوز،  کلید یک پل ،پریز، جالامپی

شرح کار:سیم فاز را بعداز عبور از فیوز به تقسیم داده میشود و ادامه ی آن را به کلید وصل می کنیم برگشتی کلید را به لامپ وصل میکنیم برگشتی نیز بایداز جعبه تقسیم عبور کند(بهتر است که فاز به سیم اتصال ته سر پیچ  وصل شود) و سر دوم سر پیچ را به طور مستقیم به لامپ وصل می کنیم و از دو سیم فاز و نول برای پریز انشعاب می گیریم

 

نتیجه گیری:ما از این کار نتیجه می گیریم که چگونه یک کلید یک پل به همراه یک پریز و فیوز را  سیم کشی کنیم

 

کاربرد:کار برد این مدار در سیم کشی ساختمان نیز است

جلسه ی دوم

کلید دو پل

اسم کار:كليد دل به همراه 4 لامپ(دو لامپ سري و دو لامپ موازي)

ابزار کار:پيچ گوشتي،سيم چين،دم باريك،انبردست

وسایل کار: فيوز،جعبه تقسيم،4عدد جا لامپي،كليد دو پل،4عدد لامپ

شرح کار: سيم فاز را بعد از عبور از فيوز و جعبه تقسيم به ترمينال مشترك كليد دو پل ميدهيم و دو سيم هايي كه از غير مشترك ها برگشت داده ميشود بعد از عبور از جعبه تقسيم يكي را به دو لامپي كه از قبل با هم سري كرده بوديم ميدهيم و سيم نول را به طور مستقيم به دو لامپي كه با هم سري شده بودند وصل ميكنيم . و سيم ديگري كه از برگشتي كليد يك پل مي آيد به دو لامپي كه از قبل با هم موازي كرده بوديم مي دهيم و يك سيم نول را از نولي كه  براي لامپ هاي سري برده بوديم  انشعاب ميگيريم

 

نتیجه گیری:رو شن و خاموش كردن دو لامپ يا دو گروه لامپ از يك جا

 

 

کاربرد: در اتاق ها ي پذيرايي و در لوستر ها بيشتر به كار برده ميشود وهمچنين در سيم كشي ساختمان نيز كار برد به سزايي دارد.

 

 جلسه ی سوم

کلید تبدیل

اسم کار:كليد تبديل همراه با سلف ،مهتابي و چك

ابزار کار:انبر دست ، دم باريك، سيم چين ، پيچ گوشتي

وسایل کار: فيوز،دو عدد كليد تبديل، جعبه تقسيم، يك عدد مهتابي ،يك عدد چك و يك عدد استارت مهتابي

شرح کار: سيم فاز را از شبكه به فيوز ميدهيم و برگشتي فيوز را پس از عبور از جعبه تقسيم به  مشترك كليد تبديل ميدهيم. دو غير مشترك هاي كليد تبديل را پس از عبور از جعبه تقسيم به هم وصل ميكنيم. سپس مشترك كليد تبديل را به چك مهتابي ميدهيم و از چك مهتابي به مهتابي ميدهيم. سپس استارت را را به دو عدد از سيم هاي مهتابي وصل مي كنيم . سيم نول را از شبكه گرفته و پس از عبور از جعبه تقسيم به مهتابي وصل ميكنيم

 

نتیجه گیری: كنترل يك عدد لامپ يا مهتابي  يا گروهي از مصرف كننده ها از دو محل

 

کاربرد: كاربرد اين مدار در اتاق پله ها يا در راه رو ها براي كنترل يك سري مصرف كننده ازدو محل به عنوان مثال اگر فردي خواسته باشد از راه رو عبور كند در ابتداي راه رو با استفاده از كليد تبديل لامپ را روشن ميكند و در انتهاي راه رو با استفاده از كليد تبديل لامپ را خاموش خواهد كرد.

 

جلسه ی چهارم

مدار الکتریکی اتاق خواب

اسم کار:مدار الکتریکی اتاق خواب

ابزار کار:انبردست،سیم چین،دم باریک،پیچ گوشتی

وسایل کار: فیوز،جعبه تقسیم،کلید یک پل،لامپ مهتابی،چک،استارت،یک عدد کلید تبدیل،یک عدد لامپ و جا لامپی

شرح کار: سیم فاز را پس از عبور از فیوز و جعبه تقسیم به کلید یک پل میدهیم و سپس برگشتی کلید یک پل را به مشترک کلید تبدیل داده و از دو غیر مشترک ها یکی را به لامپ و دیگری را به چک مهتابی می دهیم سپس از چک به لامپ مهتابی میدهیم و استارت را به دو پایه از پایه های مهتابی میدهیم و پایه ی دیگر را مستقیما به نول وصل میکنیم و یک انشعاب از نول برای لامپ نیز میگیریم

(طرز کار این مدار به این ترتیب است که فردی که وارد اتاق میشود ابتدا کلید یک پل که دم در قرار دارد را فشار میدهد و لامپ مهتابی روشن میشود سپس به رخت خواب رفته و کلید تبدیلی را که کنار تخت خواب است میزند تا لامپ مهتابی خاموش و لامپ خواب روشن شود و سپس صبح بعد از بلند شدن از تخت خواب کلید تبدیلی را که کنار تخت است فشار میدهد تا لامپ خواب خاموش و لامپ مهتابی روشن شود و سپس در هنگام خارج شدن از اتاق کلید یک پل کنار در را فشار میدهد تا کل لامپ ها خاموش شود)

 

نتیجه گیری:روشن و خاموش کردن دو گروه از لامپ ها از دو محل این مدار برای اتاق خواب است

 

 

کاربرد: این مدار برای اتاق خواب کار برد دارد و در جاهای دیگر به ندرت به کار برده میشود

جلسه ی  پنجم

مدار الكتريكي زنگ

اسم کار:مدار الكتريكي زنگ به همراه سه عدد لامپ و سه عدد لامپ و يك عدد زنگ

ابزار کار:انبردست،دم باريك،سيم چين،پيچ گوشتي

وسایل کار: فيوز ، جعبه تقسيم ، سه عدد كليد شستي زنگ ، يك عدد زنگ ، سه عدد لامپ ، سه عدد جا لامپي

شرح کار: سيم فاز را پس از عبور از فيوز به جعبه تقسيم به يك كليد ميدهيم سپس آن كليد را با كليد هاي ديگر سري ميكنيم(به همديگر وصل ميكنيم) برگشتي هر كليد را به به يك لامپ ميدهيم و بعد از لامپ ها آن ها را به همديگر وصل ميكنيم و به زنگ ميدهيم  و ترمينال ديگر زنگ را به سيم نول ميدهيم(به اين ترتيب لامپ ها با زنگ سري ميشوند)

 

نتیجه گیری:از اين كار نتيجه ميگيريم كه با استفاده از سه شستي زنگ ميتوان طوري مدار را طراحي كه با زدن زنگ يك عدد لامپ روشن شود و زنگ هم به كار بيفتد و اين كار براي هر كليد همين طور شود (به كار انداختن زنگ از سه محل)

 

کاربرد: در مدارات خبر اگر خواسته باشند از سه محل يا بيشتر زنگ را به صدا در آورند از اين مدار استفاده ميشود

جلسه ی ششم

مدار الکتریکی کلید صلیبی

اسم کار:مدار الکتریکی کلید صلیبی(کنترل از سه محل)

ابزار کار:دم باریک،پیچ گوشتی، سیم چین،انبر دست،

وسایل کار: فیوز،جعبه تقسیم،دو عدد کلید تبدیل،یک عدد کلید صلیبی،فتوسل،دو عدد جا لامپی،دو عدد لامپ

شرح کار: سیم فاز را پس از عبور از فیوز و جعبه تقسیم به مشترک یکی از کلید های تبدیل داده ودو غیر مشترک های آن را به کلید صلیبی وصل میکنیم(کلید صلیبی امکان دارد که ضربی یا مستقیم باشدکه اگر ضربی باشد ورودی و خروجی را به صورت ضربدر از آن گرفته و اگر وستفیم باشد ورودی و خروجی آن را به صورت مستقیم میگیریم)دو عدد سیم برگشتی از کلید صلیبی را پس از عبور از جعبه تقسیم به دو غیر مشترک کلید تبدیل میدهیم  و سپس مشترک آن را به فاز ورودی فتوسل میدهیم و از فاز خروجی فتوسل به دو عدد لامپی که از قبل با هم سری کرده ایم وصل میکنیم سپس سیم نول را جدا گانه پس از عبور از جعبه تقسیم به فتو سل میدهیم و یک انشعاب از همین سیم برای لامپ ها میگیریم و به لامپ ها وصل میکنیم

 

نتیجه گیری:کنترل یک عدد یا یک سری از مصرف کننده ها از سه محل

 

کاربرد: روشن و خاموش کردن یک لامپ در اتاق از سه نقطه در کنار درهای ورودی و خروجی(برای اتاق هایی که حد اقل سه در داشته باشد

 جلسه ی هفتم

روشن و خاموش كردن پي در پي لامپ ها

اسم کار: مدار الكتريكي روشن شدن پي در پي لامپ ها توسط دو كليد

ابزار کار:انبردست،دم باريك،سيم چين،پيچ گوشتي

وسایل کار: فيوز،جعبه تقسيم،دو عدد كليد دو پل،چهار عدد لامپ،چهار عدد جا لامپي

شرح کار: ابتدا سيم فاز را از شبكه گرفته و پس از عبور از فيوز و جعبه تقسيم به غير مشترك يكي از كليد هاي دو پل مي دهيم و مشترك آن را به يكي از لامپ ها ميدهيم و نيز غير مشترك ديگر آن را به يكي از لامپ ها ميدهيم و از آن براي كليد دو پل ديگر انشعاب ميگيريم و به غير مشترك كليد دو پل ديگر ميدهيم و مشترك و غير مشترك هر كدام را جدا گانه به يك لامپ ميدهيم سپس سيم نول را به يكي از لامپ ها ميدهيم و از اين لامپ ها براي لامپ هاي ديگر انشعاب ميدهيم

 

نتیجه گیری:كنترل چهار عدد مصرف كننده توسط دو عدد كليد دو پل به صورت پي در پي

 

کاربرد:

 

جلسه ی هشتم

مدار الکتریکی دیمر

 

اسم کار: مدار الکتریکی دیمر

ابزار کار: انبردست،دم باریک ،سیم چین و پیچ گوشتی

وسایل کار: فیوز،دیمر، جعبه تقسیم،دو عدد لامپ،دو عدد جا لامپی

شرح کار: سیم فاز را پس از عبور از فیوز و جعبه تقسیم به دیمر میدهیم و برگشتی دیمر را پس از عبور از جعبه تقسیم به لامپ ها میدهیم و لامپ ها را با همدیگر موازی میکنیم سیم نول را مستقیم به دو لامپی که با هم موازی کرده بودیم وصل میکنیم به این ترتیب مدار الکتریکی دیمر سیم کشی خواهد شد.

 

نتیجه گیری:

 

کاربرد:

 جلسه نهم

مدار الکتریکی کلید کولر

اسم کار:مدار الکتریکی کلید کولرتوسط سه کلید

ابزار کار:انبردست،دم باریک،سیم چین،پیچ گوشتی

وسایل کار: فیوز،جعبه تقسیم،دو عدد کلید یک پل،5عدد لامپ،5عدد جا لامپی،یک عدد کلید تبدیل

شرح کار: سیم فاز را پس از عبور از فیوز و جعبه تقسیم به کلید یک پل میدهیم و برگشتی کلید تبدیل را به لامپ پمپ میدهیم و از همین سیم برگشتی کلید یک پل یک انشعاب گرفته و به کلید یک پل دیگر میدهیم و برگشتی این کلیدرا به کلید مشترک کلید تبدیل داده و از غیر مشترک های کلید تبدیل یکی را به دو لامپ سری که در واقع دور کند کولر است میدهیم و غیر مشترک دیگری را به دو لامپ موازی میدهیم که در واقع دور تند کولراست و سیم نول را به یک لامپ میدهیم و از آن برای لامپ های دیگر انشعاب میگیریم.

 

نتیجه گیری:از این آزمایش نتیجه میگیریمکه چکونه با استفاده از سه عدد کلید کدار را طوری طراحی کنیم که که تا هنگامی که یک کلید خاص وصل نشود سایر کلید ها وصل نشوند

 

کاربرد: این کلید در مدارات کولر و کلید کولر لستفاده میشود

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ ] [ ۱۰ قبل از ظهر ] [ رضا نخعی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه